Zespół Szkół Technicznych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018r. na zakup materiałów i narzędzi na realizację zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (652 KB)

SIWZ


DOCX (223 KB)

Załącznik 1


DOCX (226 KB)

Załącznik 2Data dodania: 2018-03-05
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018r. na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla nauczycieli. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (651 KB)

SIWZ


DOCX (219 KB)

Załacznik 1Data dodania: 2018-03-05
Autor: Piotr Tokarz


Sprostowano wpis w punkcie 6 dokumentu SIWZ - zapis nie zmienia warunków postępowania

PDF (647 KB)

SIWZ 2 - sprostowanieData dodania: 2018-03-09
Autor: Piotr Tokarz


Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2018r. na zakup materiałów i narzędzi na realizację zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (650 KB)

Zapytanie ofertowe


DOCX (226 KB)

Załącznik nr 2Data dodania: 2018-03-19
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2018r. na wykonanie certyfikowanego specjalistycznego szkolenia PLC dla nauczycieli. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (696 KB)

Zapytanie ofertowe


DOCX (220 KB)

Załącznik nr 1Data dodania: 2018-05-14
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018r. dotyczące „Zakupu i dostawy specjalistycznego sprzętu do pracowni diagnostyki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

PDF (297 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (513 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


PDF (476 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna


PDF (451 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO


PDF (405 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowyData dodania: 2018-12-03 21:14:49
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018r. dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (306 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (507 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 1


PDF (500 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 2


PDF (475 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 3


PDF (575 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 1


PDF (411 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 2


PDF (397 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 3


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 1


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 2


PDF (429 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Zadanie 3


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 1


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 2


PDF (491 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 3


PDF (406 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 1


PDF (406 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 2


PDF (386 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 3Data dodania: 2018-12-03 21:48:11
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 03.12.2018r. jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „POWER Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zgodnie z umową Projektu

PDF (1 068 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-03 22:10:51
Autor: Sebastian Cyroń


PDF (1 124 KB)

Zapytanie (aktualizacja)


PDF (558 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2018-12-04 21:51:41
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest przeprowadzenie kursów języka włoskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

PDF (585 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-07 20:47:38
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288 

 

PDF (853 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-07 20:50:06
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest usługa zakup polis: ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (702 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-07 20:51:51
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „POWER Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zgodnie z umową Projektu  NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049220 

 

PDF (681 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-10 20:03:40
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 10.12.2018r. jest „Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni układów elektrycznych i elektronicznych w awionice dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach przyznanej dotacji z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy.

 

PDF (271 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (474 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


PDF (612 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna


PDF (430 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


PDF (539 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO


PDF (455 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowyData dodania: 2018-12-10 22:36:08
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach  projektu "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

PDF (436 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-11 22:30:46
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest „Dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni diagnostyki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach  projektu "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

PDF (436 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-11 22:33:46
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 3 Dostawa 1 komputera przenośnego z myszką, systemem operacyjnym i oprogramowaniem

 

PDF (418 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-11 22:36:46
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie: Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania

PDF (541 KB)

Informacja


PDF (1 014 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-13 18:26:34
Autor: Sebastian Cyroń


PDF (546 KB)

Informacja (aktualizacja)


PDF (1 014 KB)

Zapytanie (aktualizacja)Data dodania: 2018-12-18 16:50:13
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie: Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania

PDF (525 KB)

Informacja


PDF (694 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-13 18:33:50
Autor: Sebastian Cyroń


PDF (695 KB)

Zapytanie (aktualizacja)Data dodania: 2018-12-18 16:55:53
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” 

PDF (619 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-18 16:04:04
Autor: Sebastian CyrońRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2018-12-04 21:50:03Sebastian CyrońRozdzielenie zapytania ofertowego na 4 zadania oraz zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
2018-12-14 09:27:39Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-14 09:28:24Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-14 09:29:28Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-18 16:50:13Sebastian CyrońRozszerzono zakres ubezpieczenia o koszty podróży
2018-12-18 16:55:53Sebastian Cyrońzmiana: zapytanie ofertowe pkt 2.8


Data dodania: 2019-07-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: "Oferta na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do pracowni układów elektrycznych i elektronicznych w awionice dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku"

PDF (765 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-18
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: ubezpieczenie podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST

PDF (611 KB)

Informacja Data dodania: 2018-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: przeprowadzenie kursów języka włoskiego, portugalskiego, bułgarskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST

PDF (589 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o zamówieniu, którego przedmiotem jest zamówienie na przeprowadzenie kursów języka włoskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (585 KB)

InformacjaData dodania: 2019-01-02
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest  usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (365 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa zakup polis: ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (366 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-17
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych"

PDF (404 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-01-16
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe, któego przedmiotem jest "Dostawa tuszy i tonerów"

PDF (222 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-01-16
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

PDF (777 KB)

InformacjaData dodania: 2019-01-28
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

PDF (777 KB)

InformacjaData dodania: 2019-01-28
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy

PDF (160 KB)

Zapytanie ofertoweData dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy - laptop


PDF (160 KB)

Zapytanie ofertoweData dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy - projektor


PDF (161 KB)


Data dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup zestawu komputerowego.

 

PDF (370 KB)

InformacjaData dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup projektora.

PDF (370 KB)

InformacjaData dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup laptopa.

PDF (371 KB)

InformacjaData dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3.

PDF (651 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-04-02
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro w postępowaniu na zakup: Kolorowego urządzenie wielofunkcyjne A3 dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

PDF (778 KB)

OgłoszenieData dodania: 2019-05-06
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2019r. na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

PDF (423 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (510 KB)

ZałącznikData dodania: 2019-05-06
Autor: Sebastian Cyroń


Sprostowanie do ilości złożonych ofert dotyczące: "Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro w postępowaniu na zakup: Kolorowego urządzenie wielofunkcyjne A3 dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku".

PDF (781 KB)

SprostowanieData dodania: 2019-05-09
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowedotyczące oferty cenowej „Pakietu serwisowego kserokopiarek wg rozliczenia kopii/druku.”

 

PDF (431 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-05-13
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 06.05.2019r.,którego przedmiotem jest usługa na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku w ramach projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

PDF (628 KB)

InformacjaData dodania: 2019-05-21
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro dotyczące postępowania na zakup: Pakietu serwisowego Kserokopiarek wg rozliczenia kopii/druku.

 

PDF (780 KB)

InformacjaData dodania: 2019-05-22
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (305 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (510 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 1


PDF (503 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 2


PDF (573 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 1


PDF (411 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 2


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 1


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 2


PDF (592 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 1


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 2


PDF (406 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 1


PDF (234 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 2Data dodania: 2019-07-09
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe - korekta

PDF (4 129 KB)

Zapytanie ofertowe - korekta


Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia - korekta

PDF (3 812 KB)

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia - korekta


Pytania i wyjaśnienia do postępowania

PDF (2 276 KB)

Pytania i wyjaśnienia do postępowaniaData dodania: 2019-07-19
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 2 Dostawa trzech specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych

PDF (931 KB)

Zad 1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (872 KB)

Zad 2 Informacja dotycząca postępowaniaData dodania: 2019-07-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego 

 

PDF (614 KB)

InformacjaData dodania: 2019-07-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 2 Dostawa 3 specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych

PDF (629 KB)

InformacjaData dodania: 2019-07-17
Autor: Sebastian Cyroń