Zespół Szkół Technicznych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. "Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy"

PDF (158 KB)

ogłoszenieData dodania: 2020-01-23
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro. Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

PDF (993 KB)

Ogłoszenie


PDF (989 KB)

Zapytanie


DOC (1 518 KB)

ZałącznikData dodania: 2020-01-15
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, któej przedmiotem jest ubezpieczenie podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” 

 

PDF (740 KB)

InformacjaData dodania: 2020-01-08
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro - Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej zamawiającym, zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. 2019 poz. 1843) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. 

PDF (581 KB)

Ogłoszenie


DOC (1 590 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-12-30
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa zakupu polis: ubezpieczenia podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasiepraktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów inauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą nazaistnienie na europejskim rynku pracy”

PDF (2 604 KB)

InformacjaData dodania: 2019-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze oferty, której przedmiotem jest zakup materiałów i narzędzi w celu prowadzenia zajęć z wyspecjalizowanych technik stosowanych w OZE dla uczniów w ramach projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz"

PDF (627 KB)

InformacjaData dodania: 2019-12-15
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. "Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy"

PDF (778 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (606 KB)

Ogłoszenie


PDF (816 KB)

ZałącznikData dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu polis: ubezpieczenia podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasiepraktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów inauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą nazaistnienie na europejskim rynku pracy”

PDF (811 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (601 KB)

Ogłoszenie


PDF (989 KB)

ZałącznikData dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. "Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy"

PDF (625 KB)

InformacjaData dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty , której przedmiotem jest przeprowadzenie kursów języka włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” 

PDF (635 KB)

InformacjaData dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2019r. na zakup materiałów i narzędzi w celu prowadzenia zajęć z wyspecjalizowanych technik stosowanych w OZE dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. 

PDF (432 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (895 KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


PDF (536 KB)

Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna


PDF (522 KB)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


PDF (610 KB)

Załącznik nr 4 - oświadczenie RODOData dodania: 2019-12-05
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów języka włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” 

PDF (728 KB)

zapytanie


PDF (616 KB)

ogłoszenieData dodania: 2019-11-29
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy

PDF (621 KB)

ogłoszenie


PDF (1 017 KB)

zapytanieData dodania: 2019-11-29
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu polis: ubezpieczenia kosztów podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy”

PDF (1 021 KB)

zapytanie


PDF (619 KB)

ogłoszenieData dodania: 2019-11-29
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze oferty z dnia 04.11.2019r. na zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE
 w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:
 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (548 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-11-14
Autor: Sebastian Cyroń


Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2019r. na zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE
 w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:
 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (430 KB)

Ponowne zapytanie ofertowe


PDF (870 KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


PDF (497 KB)

Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna


PDF (522 KB)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


PDF (610 KB)

Załącznik nr 4 - oświadczenie RODOData dodania: 2019-11-04
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze oferty  do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów w ramach projektu Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" 

PDF (553 KB)

InformacjaData dodania: 2019-10-31
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2019r. na zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE
 w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:
 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (431 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (870 KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


PDF (497 KB)

Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna


PDF (522 KB)

 Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


PDF (610 KB)

Załącznik nr 4 - oświadczenie RODOData dodania: 2019-10-21
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018r. na zakup materiałów i narzędzi na realizację zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (652 KB)

SIWZ


DOCX (223 KB)

Załącznik 1


DOCX (226 KB)

Załącznik 2Data dodania: 2018-03-05
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018r. na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla nauczycieli. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (651 KB)

SIWZ


DOCX (219 KB)

Załacznik 1Data dodania: 2018-03-05
Autor: Piotr Tokarz


Sprostowano wpis w punkcie 6 dokumentu SIWZ - zapis nie zmienia warunków postępowania

PDF (647 KB)

SIWZ 2 - sprostowanieData dodania: 2018-03-09
Autor: Piotr Tokarz


Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2018r. na zakup materiałów i narzędzi na realizację zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (650 KB)

Zapytanie ofertowe


DOCX (226 KB)

Załącznik nr 2Data dodania: 2018-03-19
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2018r. na wykonanie certyfikowanego specjalistycznego szkolenia PLC dla nauczycieli. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (696 KB)

Zapytanie ofertowe


DOCX (220 KB)

Załącznik nr 1Data dodania: 2018-05-14
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018r. dotyczące „Zakupu i dostawy specjalistycznego sprzętu do pracowni diagnostyki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

PDF (297 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (513 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


PDF (476 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna


PDF (451 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO


PDF (405 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowyData dodania: 2018-12-03 21:14:49
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018r. dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (306 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (507 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 1


PDF (500 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 2


PDF (475 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 3


PDF (575 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 1


PDF (411 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 2


PDF (397 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 3


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 1


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 2


PDF (429 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Zadanie 3


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 1


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 2


PDF (491 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 3


PDF (406 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 1


PDF (406 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 2


PDF (386 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 3Data dodania: 2018-12-03 21:48:11
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 03.12.2018r. jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „POWER Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zgodnie z umową Projektu

PDF (1 068 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-03 22:10:51
Autor: Sebastian Cyroń


PDF (1 124 KB)

Zapytanie (aktualizacja)


PDF (558 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2018-12-04 21:51:41
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest przeprowadzenie kursów języka włoskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

PDF (585 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-07 20:47:38
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288 

 

PDF (853 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-07 20:50:06
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest usługa zakup polis: ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (702 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-07 20:51:51
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „POWER Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zgodnie z umową Projektu  NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049220 

 

PDF (681 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-10 20:03:40
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 10.12.2018r. jest „Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni układów elektrycznych i elektronicznych w awionice dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach przyznanej dotacji z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy.

 

PDF (271 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (474 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


PDF (612 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna


PDF (430 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


PDF (539 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO


PDF (455 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowyData dodania: 2018-12-10 22:36:08
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach  projektu "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

PDF (436 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-11 22:30:46
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest „Dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni diagnostyki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach  projektu "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

PDF (436 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-11 22:33:46
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 3 Dostawa 1 komputera przenośnego z myszką, systemem operacyjnym i oprogramowaniem

 

PDF (418 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-11 22:36:46
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie: Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania

PDF (541 KB)

Informacja


PDF (1 014 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-13 18:26:34
Autor: Sebastian Cyroń


PDF (546 KB)

Informacja (aktualizacja)


PDF (1 014 KB)

Zapytanie (aktualizacja)Data dodania: 2018-12-18 16:50:13
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie: Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania

PDF (525 KB)

Informacja


PDF (694 KB)

ZapytanieData dodania: 2018-12-13 18:33:50
Autor: Sebastian Cyroń


PDF (695 KB)

Zapytanie (aktualizacja)Data dodania: 2018-12-18 16:55:53
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” 

PDF (619 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-18 16:04:04
Autor: Sebastian CyrońData dodania: 2019-07-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: "Oferta na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do pracowni układów elektrycznych i elektronicznych w awionice dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku"

PDF (765 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-18
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: ubezpieczenie podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST

PDF (611 KB)

Informacja Data dodania: 2018-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: przeprowadzenie kursów języka włoskiego, portugalskiego, bułgarskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST

PDF (589 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o zamówieniu, którego przedmiotem jest zamówienie na przeprowadzenie kursów języka włoskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (585 KB)

InformacjaData dodania: 2019-01-02
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest  usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (365 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa zakup polis: ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 

PDF (366 KB)

InformacjaData dodania: 2018-12-17
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych"

PDF (404 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-01-16
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe, któego przedmiotem jest "Dostawa tuszy i tonerów"

PDF (222 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-01-16
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

PDF (777 KB)

InformacjaData dodania: 2019-01-28
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

PDF (777 KB)

InformacjaData dodania: 2019-01-28
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy

PDF (160 KB)

Zapytanie ofertoweData dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy - laptop


PDF (160 KB)

Zapytanie ofertoweData dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy - projektor


PDF (161 KB)


Data dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup zestawu komputerowego.

 

PDF (370 KB)

InformacjaData dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup projektora.

PDF (370 KB)

InformacjaData dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup laptopa.

PDF (371 KB)

InformacjaData dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3.

PDF (651 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-04-02
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro w postępowaniu na zakup: Kolorowego urządzenie wielofunkcyjne A3 dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

PDF (778 KB)

OgłoszenieData dodania: 2019-05-06
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2019r. na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

PDF (423 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (510 KB)

ZałącznikData dodania: 2019-05-06
Autor: Sebastian Cyroń


Sprostowanie do ilości złożonych ofert dotyczące: "Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro w postępowaniu na zakup: Kolorowego urządzenie wielofunkcyjne A3 dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku".

PDF (781 KB)

SprostowanieData dodania: 2019-05-09
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowedotyczące oferty cenowej „Pakietu serwisowego kserokopiarek wg rozliczenia kopii/druku.”

 

PDF (431 KB)

ZapytanieData dodania: 2019-05-13
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 06.05.2019r.,którego przedmiotem jest usługa na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku w ramach projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

PDF (628 KB)

InformacjaData dodania: 2019-05-21
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro dotyczące postępowania na zakup: Pakietu serwisowego Kserokopiarek wg rozliczenia kopii/druku.

 

PDF (780 KB)

InformacjaData dodania: 2019-05-22
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

PDF (305 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (510 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 1


PDF (503 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zadanie 2


PDF (573 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 1


PDF (411 KB)

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Zadanie 2


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 1


PDF (452 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zadanie 2


PDF (592 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 1


PDF (593 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - Zadanie 2


PDF (406 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 1


PDF (234 KB)

Załacznik nr 5 - Wzór umowy - Zadanie 2Data dodania: 2019-07-09
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe - korekta

PDF (4 129 KB)

Zapytanie ofertowe - korekta


Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia - korekta

PDF (3 812 KB)

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia - korekta


Pytania i wyjaśnienia do postępowania

PDF (2 276 KB)

Pytania i wyjaśnienia do postępowaniaData dodania: 2019-07-19
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 2 Dostawa trzech specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych

PDF (931 KB)

Zad 1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (872 KB)

Zad 2 Informacja dotycząca postępowaniaData dodania: 2019-07-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego 

 

PDF (614 KB)

InformacjaData dodania: 2019-07-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 2 Dostawa 3 specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych

PDF (629 KB)

InformacjaData dodania: 2019-07-17
Autor: Sebastian CyrońRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2018-12-04 21:50:03Sebastian CyrońRozdzielenie zapytania ofertowego na 4 zadania oraz zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
2018-12-14 09:27:39Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-14 09:28:24Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-14 09:29:28Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-18 16:50:13Sebastian CyrońRozszerzono zakres ubezpieczenia o koszty podróży
2018-12-18 16:55:53Sebastian Cyrońzmiana: zapytanie ofertowe pkt 2.8