Zespół Szkół Technicznych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ogłoszenia

„ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych na adres:  44 - 200 Rybnik, ul. Kościuszki 5

Wzór wniosku znajduje się poniżej. ”

DOC (43 KB)

WNIOSEK O  UDOSTĘPNIENIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ


W roku 2012 Szkoła uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2008


Data dodania: 2012-03-14 23:26:56
Autor: Piotr Tokarz