Zespół Szkół Technicznych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy

 

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2020/2021


Data dodania: 2020-02-28
Autor: Sebastian Cyroń


REGULAMINY ZST

 

 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny w ZST w Rybniku.
 2. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów  ZST w Rybniku.
 3. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego           
  w  ZST Rybniku.
 4. Regulamin gospodarowania środkami przyznanymi na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ZST w Rybniku.
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli ZST w Rybniku.
 6. Instrukcja inwentaryzacyjna.
 7. Regulamin kontroli wewnętrznej w ZST w Rybniku. 
 8. Regulamin nadzoru pedagogicznego w ZST w Rybniku.
 9. Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego.
 10. Tryb przyznawania nagrody dyrektora.
 11. Regulamin pracy ZST w Rybniku.
 12. Plan działania na wypadek pożaru w ZST w Rybniku.
 13. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w ZST w Rybniku (w administracji - skoroszyt).
 14. Regulamin korzystania z ulg i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 16. Regulamin przyznawania nagród z Funduszu Nagród Motywacyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami.
 17. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędowe.
 18. Regulamin pracy wicedyrektorów ZST w Rybniku.
 19. Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
 20. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
 21. Instrukcję obiegu dokumentów finansowo - księgowych.
 22. Regulamin wycieczek szkolnych.
 23. Regulamin prowadzenia ewaluacji w ZST w Rybniku.
 24. Kontrola zarządcza (osobny segregator).
 25. Instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt.
 26. Instrukcję przechowywania i wydawania kluczy w ZST w Rybniku.
 27. Instrukcję dress code¢u dla pracowników ZST w Rybniku.
 28. Regulamin udostępniania informacji publicznej w ZST w Rybniku.
 29. Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 30. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 31. Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 32. System zarządzania bezpieczeństwem i informacją, „Polityka bezpieczeństwa” i „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
 33. Regulamin imprez szkolnych w ZST w Rybniku.
 34. Procedura „Niebieska Karta”.
 35. Procedura „Zarządzania ryzykiem”.
 36. Program wychowawczo – profilaktyczny ZST w Rybniku.
 37. Regulamin ksera w pokoju nauczycielskim.
 38. Regulamin dziennika elektronicznego.
 39. Kryteria przy doborze pracowników do rozwiązywania umów o pracę.
 40. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 41. Procedura antysmogowa obowiązująca w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 42. Regulamin udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 43. Wewnętrzna polityka antymobbingowa w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 44. Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 45. Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej dla szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 46. Kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 47. Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 48. Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 49. Kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 50. Regulaminy i procedury związane ze statutem szkoły.Data dodania: 2019-02-28
Autor: Sebastian Cyroń