Zespół Szkół Technicznych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora

ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

NR 1/20/21 Dotyczy: Wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”.

NR 2/20/21 Dotyczy: Realizacji Planu Pracy ZST.

NR 3/20/21 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

NR 4/20/21 Dotyczy: Dodatkowych dni wolnych.

NR 5/20/21 Dotyczy: Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego.

NR 6/20/21 Dotyczy: Realizacji treści podstawy programowej.

NR 7/20/21 Dotyczy: Klasyfikacji uczniów.

NR 8/20/21 Dotyczy: Badań okresowych.

NR 9/20/21 Dotyczy: Określenia zakazanych zachowań uczniów.

NR 10/20/21 Dotyczy: Sposobu i trybu załatwiania spraw i prowadzenia dokumentacji klasowej.

NR 11/20/21 Dotyczy: Wprowadzenia zarządzeń.

NR 12/20/21 Dotyczy: Wprowadzenia procedur.

NR 13/20/21 Dotyczy: Nieobecności nauczycieli na konferencjach.

NR 14/20/21 Dotyczy: Sposobu dokumentowania zajęć innych.

NR 15/20/21 Dotyczy: Rozliczania kosztów z tytułu podróży służbowych.

NR 16/20/21 Dotyczy: Dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych.

NR 17/20/21 Dotyczy: Archiwizowania materiałów dotyczących życia szkoły.

NR 18/20/21 Dotyczy: Klasyfikacji uczniów.

NR 19/20/21 Dotyczy: Zobowiązania pracowników do rejestracji wyjść ze szkoły.

NR 20/20/21 Dotyczy: Zmian w planie.

NR 21/20/21 Dotyczy: Rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

NR 22/20/21 Dotyczy: Wprowadzenia Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

NR 23/20/21 Dotyczy: Awansu nauczycieli.

NR 24/20/21 Dotyczy: Powołania Zespołów Zadaniowych.

NR 25/20/21 Dotyczy: Powołania zespołów ds. ewaluacji.

NR 26/20/21 Dotyczy: Zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi w ZST w Rybniku.

NR 27/20/21 Dotyczy: Zasad nauczania na odległość w ZST w Rybniku.

NR 28/20/21 Dotyczy: Wprowadzenie w życie nowych regulaminów.

NR 29/20/21 Dotyczy: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegona rok szkolny 2021/22 w ZST w Rybniku.

NR 30/20/21 Dotyczy: Powołanie Zespołu ds. Naborowych w ZST w Rybniku.

NR 31/20/21 Dotyczy: Wprowadzenie w życie nowego regulaminu Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych.

NR 32/20/21 Dotyczy: Wprowadzenie w życie nowych regulaminu refundacji kosztów zakupu urządzeńkorygujących wzrok.

NR 33/20/21 Dotyczy: Aktualizacja „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”.


Data dodania: 2021-06-24
Autor: Sebastian Cyroń